Wat is het Natuurlab?

Natuurlab is een online leer- en onderzoeksomgeving waarin leerlingen van havo en vwo op een vernieuwende manier kennis en vaardigheden opdoen voor het vak biologie.

Een omgeving die rijk is aan visuele middelen en maximaal interactief. Kortom een omgeving die speciaal ontwikkeld is voor de leeftijdsgroep.

Actuele biologische vraagstukken worden door onderzoekers van Naturalis in een realistische wetenschappelijke context geplaatst en ze dagen de leerlingen uit om zelf op onderzoek uit te gaan. Daarbij maken leerlingen gebruik van echte data, echte (digitale) collectie, en echte wetenschappelijke tools van Naturalis.

De onderzoeker stelt zich voor

Zelfstandig

In het Natuurlab zijn de leerlingen de baas. In de hele online omgeving ligt de nadruk op zelfstandigheid. Docenten kunnen zelf bepalen in welke volgorde leerlingen door de lesstof gaan of hen hier helemaal in vrijlaten. Alle benodigde aanwijzingen en instructies staan bij de opdrachten.

Tools

Ontwikkelen van een onderzoekende houding

De interactieve inhoud is gericht op het laten ontwaken en stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende geest. Daarvoor is er speciaal voor elk onderwerp een interactieve onderzoekstool ontwikkeld. Zo maken de leerlingen spelenderwijs kennis met beproefde onderzoeksmethodes.

Lessen

Elke leermodule is opgebouwd uit een serie lessen. Een les duurt circa 30 minuten. Van de leerlingen wordt soms gevraagd om met anderen te overleggen of naar buiten te gaan om waarnemingen te doen. In elke lessenserie zit een logische opbouw met een doorlopende leerlijn. Maar omdat elke les een afgerond geheel vormt, hoeven de lessen niet per se in de aangegeven volgorde te worden gedaan.

Lesstofvervangend

Natuurlablessen zijn in de praktijk getest met docenten en leerlingen. Ook sluit de inhoud aan op de SLO-kerndoelen en op de stof die behandeld wordt in de meestgebruikte biologiemethoden. Momenteel biedt Natuurlab vervangende lessen voor het thema Ordening. Het Hommellab raakt aan ecologie en is ook geschikt om leerlingen mee te laten doen aan het analyseren van de resultaten van de Nationale Bijentelling. Op termijn zal het Natuurlab modules bieden voor alle leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Begeleiding door de docent

Als docent heeft u een belangrijke rol. U start het werken met het Natuurlab in de klas en coacht de leerlingen tijdens het doen van de opdrachten. Ook modereert u klassikale bespreekmomenten.

Makers

Natuurlab is een idee van Naturalis. Het design is van Schaapontwerpers en de bouw is gedaan door Q42.

Techniek

Natuurlab is gemaakt met Contentful.