Ecologie van dinosauriërs

Hoe zag de omgeving waarin dinosauriërs woonden eruit? Hoe vonden ze hun eten? En wat voor roofdieren lagen er op de loer? Net zoals bij moderne dieren was de omgeving van een dinosaurus van levensbelang. Onderzoek nu zelf hoe dinosauriërs inspeelden op hun omgeving. Succes!

Jimmy vertelt over zijn onderzoek naar Triceratops Jimmy de Rooij - Dino-onderzoeker
Jimmy-cirkel

Even kennismaken

De ecologische rol van Triceratops

Opdracht 1: kuddegedrag

Bulldozers en bemesters

Dieren vormen hun landschap

Wat leefde er rondom Triceratops?

Levensgemeenschappen

Opdracht 2: maak het landschap af

Een compleet ecosysteem

Eten of gegeten worden

Een eeuwige strijd

Opdracht 3: wie is de dader?

“Fossielen met verwondingen zijn zeldzaam. Daarom zijn ze erg waardevol!”

Jimmy-cirkel

Roofdieren en prooien

Opdracht 4: zonder strijd samenleven

Competitie vermijden

Voedselkringloop uit het verleden

Energiestroom tussen leven

Opdracht 5: maak je eigen kringloop

“We vinden geen fossiele schimmels of bacteriën. Toch moeten ze er geweest zijn vanwege hun rol in een ecosysteem!”

Jimmy-cirkel

Wie at wat?

Opdracht 6: ontketen een reactie

Alles hangt samen

Wat heb je geleerd?

 • Een organisme staat nooit op zichzelf

  Je weet dat organismen altijd afhankelijk zijn van hun omgeving . De omgeving beïnvloedt het gedrag van een organisme en dat gedrag beïnvloedt de omgeving weer. Alles hangt samen in een landschap.

 • Levensgemeenschappen en ecosystemen

  Je weet dat de verzameling van alles wat leeft in een gebied een levensgemeenschap heet. Een levensgemeenschap vormt samen met de niet levende of abiotische factoren het ecosysteem.

 • Het ecosysteem compleet maken

  Je weet dat paleontologen niet alleen botten van dinosauriërs in de grond vinden, maar ook andere dieren en soms ook de resten van planten. Hiermee kan je een idee krijgen over de andere biotische factoren in het ecosysteem. Die biotische factoren vertellen je op hun beurt weer iets over de abiotische factoren in het ecosysteem.

 • Competitie

  Je weet dat bij dieren die gebruik maken van dezelfde grondstoffen, bijvoorbeeld dezelfde voedselbron, er sprake is van competitie. Door verschillende grondstoffen te benutten gaan soorten competitie uit de weg, zodat ze beide voort kunnen bestaan.

 • Voedselketens en trofische niveaus

  Je weet dat in een ecosysteem de relaties tussen organismen en hun voedsel weergegeven worden in een voedselkringloop. De kringloop bestaat uit meerdere trofische niveaus: producenten, consumenten en reducenten. Wetenschappers kunnen aan fossiel materiaal afleiden wat de trofische relaties zijn tussen organismen.

Jimmy-cirkel

En doorrr...

Naar overzicht module

Dinolab

Les 3: evolutie van dinosauriërs

Martijn Guliker - Preparateur Dinolab

Martijn Guliker

Leren over Les 3: evolutie van dinosauriërs