Disclaimer Natuurlab

Natuurlab wordt beheerd door Naturalis Biodiversity Center.

Doel

De inhoud van deze website is volledig reclamevrij en dient uitsluitend een educatief doel.

Aansprakelijkheid

Wij besteden uiterste zorg aan de juistheid van de informatie voor de doelgroep leerlingen in het voortgezet onderwijs. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Naturalis Biodiversity Center is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het bezoek aan deze site en voor eventueel onjuiste of onvolledige informatie. Naturalis Biodiversity Center is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het volgen of bijwonen van educatieve activiteiten op een fysieke locatie, die via deze website worden aangekondigd. 

Externe links

Inhoud van websites van derden, waar in voorkomende gevallen naar wordt verwezen, wordt regelmatig en zorgvuldig gescreend. Naturalis Biodiversity Center geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van externe sites die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar is en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Beeldrechten

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbenden op beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, dan kunt u zich wenden tot de redactie van het Natuurlab via info@natuurwijzer.nl. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Suggesties

Wij staan open voor suggesties voor verbetering van de inhoud. Hiervoor kunt u contact opnemen met de redactie van het Natuurlab via info@natuurwijzer.nl.